Всеки, който мисли за възстановяване на липсващ зъб с имплант, рано или късно се пита: „Колко струва?“. На практика този базов въпрос няма еднозначен и конкретен отговор!

Лечението с дентални импланти включва два етапа:

 • хирургичен – въвеждане на денталния имплант в костта на челюстта;
 • ортопедичен (още: протетичен) – поставяне на изкуствен зъб върху импланта.

На въпроса „Колко струва?“ много лекари казват цената само на хирургичния етап, за да не се разколебае пациента и (евентуално) да откаже лечение. Когато питате за цената, задължително уточнете дали предложената оферта включва цялото лечение или само първия етап.

портфейл с банкноти3

Общата цена на лечението с дентален имплант зависи от редица фактори – ето неизчерпателен списък:

 • здравен статус на устната кухина;
 • разходите за образна диагностика и клинични изследвания;
 • цената на импланта;
 • сложността на манипулацията;
 • ще бъде ли използван анестезиологичен екип по време на поставянето на имплант;
 • има ли достатъчно кост в областта на имплантиране или е нужно регенериране за изграждане на допълнителен обем;
 • има ли изисквания за висока естетика;
 • вида на надстройката, която се поставя върху импланта и имитира пънче на изпилен зъб, върху което се монтира изкуствена корона;
 • материалът от който е изработен изкуствения зъб;
 • ценовата стратегия на денталната практика;
 • опита на лекаря-имплантолог;
 • пазара на тази услуга както в конкретно населено място, така и в България най-общо.

Нека разгледаме всеки един от тези фактори накратко, а в края ще посочим ориентировъчни диапазони за цени на хирургичната фаза (поставяне на имплант) и протетичната фаза (поставяне на изкуствен зъб върху импланта).

 1. Здравен статус на устната кухина

Задължително е преди операцията за поставяне на импланти да се направи клинично почистване на плака и зъбен камък, както и да се проведе лечение на всички кариеси и други заболявания на зъбите и меките тъкани. Целта на тези манипулации е да се премахнат депата на патогенни микроорганизми, които могат да причинят възпаления на раната от поставяне на импланти и да компрометират предстоящо лечение.

Ако пациентът страда от пародантално заболяване в остра фаза, нужно е провеждане на лечение за овладяване на възпалението и стабилизиране на състоянието, за да се намали риска за отпадане на поставен имплант.

 1. Разходите за образна диагностика и клинични изследвания

порфейл с банкноти2Триизмерните рентгенови изследвания дават на лекарите ценна информация за целия обем и структурата на костта на мястото, където трябва да се постави имплант, както и дали има някакви анатомически особености, които трябва да се вземат предвид по време на операцията.

3D изображенията са абсолютно необходими при избор на подход с компютърно планиране на поставяне на имплант и изработка на съответния хирургичен водач.

Панорамните двуизмерни снимки (т.нар. ОПГ) дават най-обща представа за състоянието на зъбите и костите на челюстите. При тях обаче има ограничена диагностична стойност защото не винаги е възможно да се прецени ситуацията в дълбочина заради двуизмерно „сплескания“ образ и произтичащото от това смесване на изображения заради наслагване.

Разходите за образна диагностика може да стигнат 200-300 лв.

Клиничните изследвания на кръв се използват за откриване на заболявания, които биха повлияли негативно на оздравителния процес след поставяне на импланти.

 1. Цената на импланта, която плаща лекаря

Както всички продукти, така и имплантите се делят на нисък, среден и висок клас със съответните цени.

В кой клас попада конкретен имплант се определя от това дали е оригинален продукт или имитация, от какъв материал е изработен, каква повърхност има (това влияе на срастването с околната кост), как е направена стерилизацията му, има ли клининични изследвания за продължителното му поведение в уста, производителят осигурява ли подробни указания за цялостно лечение с този имплант, каква екосистема от медицински консултанти и обучаващи експерти поддържат производителя и дистрибуторите по места и т.н.

Разликите в цените, които плащат лекарите за импланти от нисък и висок клас, може да достигнат 7-8 пъти, което се отразява и на цената за хирургичния етап от лечението с импланти.

 1. Сложността на клиничната ситуация

В някои ситуации поставянето на имплант е предизвикателство с голям риск за неуспех заради: много малък обем кост, близост до мандибуларен нерв (ключов нервен сноп, който определя чувствителността на долната челюст), големи изменения в тъканите след изваждане на зъби преди много време и др. Работата в такава ситуация изисква специални умения, а често и използване на т.нар. хирургичен водач, който позволява прецизно планиране на операцията на компютър и после (чрез водача) точно изпълнение на плана в устата на пациента.

Цената на хирургичен водач може да надмине 300 лв. в зависимост от това за поставяне на колко импланта е предназначен.

Сложността на ситуацията предполага работа на опитен лекар, който от една страна има нужните знания и умения, а от друга носи и съответната отговорност. Лечение при опитен лекар (обикновено) струва повече в сравнение с останалите му колеги.

 1. Ще бъде ли използван анестезиологичен екип

В редица случаи имплантологът има нужда от съдействие на специализиран анестезиологичен екип, който да се погрижи за провеждане на пациента в специално състояние – контактен, но не чувства болка. Това се нарича седация и се използва при продължителни операции (например при цяла обеззъбена челюст), при които пациентът не би издържал и психически, и физически да държи челюстите си отворени през цялото време.

Възможно е седация да се използва и при пациенти със страхови неврози или фобии, които не позволяват нормална работа на лекаря.

 1. Има ли достатъчно кост в областта на имплантиране или е нужно регенериране за изграждане на допълнителен обем

Когато няма достатъчен обем кост, за да бъде поставен надеждно имплант, се налага предварителна костна регенерация (още: аугментация), която представлява поставяне на мястото на дефекта на костозаместващо вещество, което стимулира организма да изгради нова кост, за да се постигне обема, нужен за дългосрочна устойчивост на импланта. Костната регенерация може да бъде хоризонтална (по ширината на челюстната кост), вертикална (във височина на челюстната кост) или комбинирана.

Вариант на аугментацията, който се извършва на горна челюст, се нарича „синус лифт“, защото на практика има за цел удебеляване (от англ. lift т.е. повдигане) на пода на синуса, за да се осигури стабилна опора за имплантите в този участък.

Хирургичните операции по костозаместване могат да са с различна сложност и предполагат използване на различни костозаместители (гранули или костни блокове) и покривни мембрани.

При сложни ситуации цената на аугментацията може да надхвърли 1000 лв.

порфейл с банкноти1

 1. Има ли изисквания за висока естетика

При възстановявания на липсващи зъби с импланти, особено във фронталната част на челюстите, пациентите имат специални изисквания към крайния резултат – изкуствените зъби и околните меки тъкани да не се различават от естествените. Високата естетика предполага специални умения включително възможност за присаждане на мека тъкан, за да се образува венец с естествен обем и папили с естествена форма между зъбите. Тези допълнителни манипулации увеличават цената на имплантологичното лечение.

 1. Вида на надстройката, която се поставя върху импланта

Върху импланта се поставя надстройка, която имитира пънче на изпилен зъб, върху което се монтира изкуствена корона или по-голяма конструкция, ако се възстановяват повече липсващи зъби.

Надстройките може да са от различен материал, с различна форма, с различно покритие, прави или под ъгъл спрямо оста на импланта и т.н.

В зависимост от ситуацията лекарите може да използват или фабрично изработена надстройка или т.нар. индивидуализирана надстройка, която се изработва специално чрез леене, изрязване на многоосна фреза или 3D принтиране.

Различните надстройки имат различна цена, която заплаща лекаря, и тя може да повлияе на стойността на ортопедичния етап.

 1. Материалът от който е изработен изкуствения зъб

Изкуствените зъби може да се изработят от специална пластмаса за медицински цели, металокерамика или от цирконий.

Изкуствени зъби от специална пластмаса върху импланти се изработват основно за временна употреба – най-често за заместване на липсващ зъб, за да няма грубо нарушение на естетиката, както и при имедиантно натоварване на конструкции върху импланти.

Пластмасите за дентална употреба са значително по-евтини от останалите материали и имат сравнително добри характеристики при използване за няколко месеца в устата – механична устойчивост, задоволителна естетика, не задържат бактерии и миризми и др.  Това ги прави предпочитани за временни решения.

Металокерамиката представлява комбинация на два материала – метална основа, върху която се нанасят слоеве течна керамика, които се изпичат за достигане на нужната твърдост. Металната основа осигурява нужната здравина, а керамиката – изгледа, който максимално наподобява естествените зъби.

Цирконият е съвременен материал, който се използва все повече заради ценните си качества – отлична биопоносимост, която предпазва от отдръпване на тъканите около него; твърдост, която осигурява добра износоустойчивост; коефициент на пречупване на светлината, който е близък до този на естествените зъби и осигурява висока естетика (при директно осветяване изкуствените зъби от други материали се различават значително от околните естествени зъби и изпъкват нежелано).

Когато се изработва конструкция, която носи 3 или повече изкуствени зъби, за основа се използва или сплав от различни метали или титан, като голямото предимство на последния е, че е лек и много здрав.

 1. Ценовата стратегия на денталната практика

При денталните услуги, както и при всички други услуги, най-общо компаниите избират между две крайни стратегии – голям обем работа при ниски цени или малък обем работа за избрани пациенти, но при значително по-високи цени. Разбира се, че между тези две крайности може да има различни варианти с цени, които се намират някъде между най-ниските и най-високите на пазара.

В стремежа си да държат цените ниски, денталните практики, които избират тази стратегия, често правят компромис или с качеството на използваните материали или с квалификацията на лекарите (по-квалифицираните лекари струват по-скъпо).

Използването на стоматологични материали с базови характеристики за спестяване на разход не е опасно за здравето, но може да влоши функционалността в по-кратък срока (материалите стареят по-бързо в устата и може да се появят структурни дефекти) или да влоши естетиката на изкуствените зъби или по-големите конструкции заради промяна в цвета, пукнатини или отчупвания на парченца.

Високите цени и луксозна атмосфера не са гаранция за висококачествена работа, но вероятността за такава е по-голяма, защото такава практика не би оцеляла на пазара на премиум услуги, ако не поддържа обещаното високо ниво на работа.

 1. Опита на лекаря-имплантолог

Опитните лекари имат знания и умения, които им позволяват да изпълняват различните етапи на лечението прецизно, както и да се справят успешно с трудни случаи, при които има голям риск от провал.

Лекарите с по-малък опит, които знаят своите лимити и разбират рисковете от неуспех, при изправяне пред случай, който е твърде сложен за тях, често пренасочват пациент към техен по-опитен колега, който има нужните знания и умения за провеждане на успешно лечение. Възможно е и лекар с по-малък опит да проведе някой етап от лечението заедно със свой опитен колега от една страна да гарантира крайния успех, а от друг да придобие нужните знания и умения по-късно сам да осъществи подобно лечение.

Лечението при опитен лекар може да е по-скъпо спрямо средните пазарни цени, но това не е правило.

 1. Пазара на тази услуга както в конкретно населено място, така и в България най-общо

Лечението с дентални импланти е медицинска услуга, която пряко се влияе от търсенето и предлагането на конкретния пазар – в случая територията на България. Жизненият стандарт в страната, здравната култура на населението, броят на лекарите-имплантолози, разходите за поддържане на медицинска практика, цената на използваните материали и консумативи и т.н. са фактори, които имат пряко отражение върху цените на различните видове лечение с дентални импланти.

В България цените на лечението с дентални импланти са значително по-ниски от Западна Европа и САЩ, но има места по света, където същия резултат би струвал значително по-евтино. По тази причина граждани на Германия, Италия, Австрия и други европейски страни посещават български клиники за поставяне на импланти. В същото време българи пътуват в чужбина за същите операции.

Неудобството от лечение в чужбина е, че към цената на лечението трябва да се добавят и разходите за път и престой, а също така и да се отчитат рисковете, ако в последствие се прояви дефект, който е нужно да се поправи, или настъпи някакво усложнение и трябва да се проведе лечение. В тази ситуация отново възникват разходи на време и средства за пътуване и престой зад граница.

Дойде време да очертаем границите в цените за лечение с дентални импланти в България.

При възстановяване на един липсващ зъб хирургичният етап при поставяне на един имплант без костна аугментация може да струва от 600-700 лв. при използване на нисък клас импланти или стратегия „ниски цени“ до 2 500 лв. и повече при използване на премиум импланти или стратегия „високи цени“. Поставянето на изкуствен зъб върху единичен имплант може да струва от 300-500 до 1 600 лв. и повече в зависимост от използваната надстройка, материала за изработване на зъба и „изпипването“ на естетиката т.е. да бъде неразличим от околните естествени зъби.

При възстановяване на една цяла обеззъбена челюст върху 4 импланта цените варират от 5-6 000 лв. за циментирано възстановяване, 8-12 000 хил. лв. за винтово фиксирано възстановяване до 20 000 лв. и повече при сложни клинични случаи и/или използване на премиум имплантологични продукти.