Надстройка, която се фиксира с винт върху имплант и служи за опора на корона на изкуствен зъб или конструкция (мост или протеза)

Извършване на костозаместване на мястото на екстракция на зъб с цел запазване на обема на костта (обичайно с цел последващо имплантологично лечение)

Oбезболяване. Може да бъде локална, само на мястото на хирургичната интервенция, или обща.

Поставяне на костозаместващ материал, който играе роля на скелет за формиране на обем от собствена кост (обичайно с цел последващо имплантологично лечение)

Въведеното в човешко тяло медицинско изделие не предизвиква реакция на отхвърляне в организма

Mеките тъкани около зъбите (разг. венец)

Гингивоформер (още оздравително пънче, оздравителен абатмънт) – специална надстройка, която се поставя върху импланта, за да подготви околните меки тъкани за поставянето на постоянния изкуствен зъб или конструкция.

Поставяне на имплант веднага след изваждане на зъб в зоната на екстракцията
Поставяне на изкуствен зъб веднага след въвеждане на имплант в костта
Представлява фрагмент от тъкани на един организъм, който по хирургичен път се отделя от околните тъкани с определена цел. При поставяне на имплант ламбо се нарича частта от венеца, която се повдига, за да се осигури достъп до костта на челюстта
Дял от денталната медицина, който разглежда: начина по който контактуват зъбите едни с други при покой и хранене, отхапване и смилане на храната; траекторията на движение на ставите на долната челюст при дъвкане; функцията на всеки дъвкателен  мускул по време на различните фази от цикъла на отхапване и стриване на храна.
Биологично срастване на повърхността на чуждо тяло с околната кост

Възпаление на костта около имплант, което обичайно е свързано със загуба на кост

Възпаление на меките тъкани около имплант или изкуствен зъб върху имплант

Дял от денталната медицина, която се занимава с възстановяването на различни видове големи дефекти в зъбните редици

Намаляване на обема на костта. Може да бъде естествена, например след изваждане на зъб, когато костта около корените намалява и хоризонтално, и вертикално, защото няма необходимост от по-големия обем, който е бил необходим за поемане на дъвкателното усилие. Възможно е да е предизвикана и от локално възпаление, което причинява некроза на костните клетки.

Процес на стимулирано изграждане на собствена кост с определен обем

Прилагане на успокоителни (седативни) медикаменти, които водят до успокояване, отпускане, сънливост. В денталната имплантология се прилага,  за да се улеснят продължителни операции или при пациенти с различни неврози и фобии, които биха затруднили операциите. При седация пациентът е контактен, но не изпитва болка. Седацията се извършва от специалист анестезиолог.

Поставяне на имплант през малък цилиндричен отвор в меките тъкани без да се правят по-големи разрези за повдигане на част от венеца за достъп до костта.