smiling-dentist-explaining-tooth-implantation-2021-09-24-03-53-51-utc

Денталният туризъм е вид медицински туризъм, при който пациенти пътуват в чужбина с цел получаване на зъболекарски грижи и дентални процедури най-често заради по-ниска цена, а по-рядко заради по-добро качество на услугата, ако в страната, където живее пациента, нивото на медицинско обслужване е много ниско.

В България качеството на използваните стоматологични материали, технологичната база и уменията на денталните лекари по нищо не отстъпват на световните и европейски най-добри практики, но цените са значително по-ниски от европейските заради сравнително ниската покупателна способност на българските пациенти. България е част от ЕС, което означава, че всички регулации на европейската общност, които гарантират сигурността и здравето на пациентите, са валидни и у нас. Това са причините много пациенти от Германия, Австрия, Италия и други западноевропейски страни да пътуват до България за скъпи манипулации и най-вече за лечение с дентални импланти.

От друга страна „евтини дентални импланти в Турция“ е предложение, което често може да се види в социалните мрежи в българското интернет пространство и дори в реклами в традиционните медии. Клиники в съседна Турция предлагат атрактивни оферти за лечение с дентални импланти, като освен лечението поемат и организацията по пътуването и пребиваването на място.

Естествено възникват въпросите: „Струва ли си поставянето на дентални импланти в Турция?“ и „Какви са рисковете?

От търсене на по-добра цена за имплантологично лечение в чужбина има смисъл само за сравнително скъпите манипулации като рехабилитация на цяла челюст или две челюсти по метода „всичко върху 4/6 импланта“.

Винаги, когато преценявате изгодата от по-ниска цена на лечението, отчитайте т.нар. обща цена на притежание (от англ. Total cost of ownership), която за дентални импланти включва:

 1. Разходи за поставяне на имплантите и временни изкуствени зъби

Най-често това са разходите, които рекламират турските клиники. Те включват:

 • разходи за пътуване и настаняване на място в Турция;
 • разходи за клинични изследвания и образна диагностика (2D и 3D рентгенови изследвания);
 • разходи за импланти хирургичната интервенция за поставянето им;
 • разходи за изработка и поставяне на временни изкуствени зъби

Една голяма част от пациентите, особено онези които са изгубили зъб пред повече от 1 година, нямат достатъчен обем кост, в който да се сложи имплант. Тези пациенти имат нужда от т.нар. костна аугментация, което означава допълнителни разходи за поставяне на костозаместител и/или повдигане на пода на синуса, ако пациентът няма достатъчен обем кост (виж публикацията „Лечение с дентални импланти при липса на кост„). Тези разходи зависят от индивидуалния клиничен случай и не могат да се предвидят преди преглед и анализ на рентгеновите изследвания т.е. те не са включени в рекламираните цени.

За да мотивират потенциалните пациенти за дентален туризъм някои реклами слагат акцент на включени в пакета за лечение туристически обиколки или местни развлекателни програми без допълнително заплащане. Времето за такива атракциони обикновено е в дните между операцията за поставяне на импланти и поставяне на временната конструкция от изкуствени зъби или непосредствено след това в дните за наблюдение дали няма да настъпят ранни следоперативни усложнения.

На практика пациентите изобщо няма да могат да се насладят на тези туристически предложения, защото първите дни след големи операции на една или две цели челюсти има значителен дискомфорт, който не предполага пълноценно забавление. Отделно при липса на зъби веднага след операцията или след поставяне на временни изкуствени зъби на практика е невъзможно ядене на твърди храни, така че всички турски кулинарни изкушения ще са недостъпни.

 1. Разходи за поставяне на постоянните изкуствени зъби

Не е възможно поставяне на постоянни изкуствени зъби веднага след операцията за имплантиране или до няколко дни след нея, защото венецът е отекъл след хирургичната травма и релефът му ще се промени значително след трайно оздравяване. Затова след поставяне на имплантите се поставя т.нар. временна конструкция, която от една страна осигурява базова естетика и възможност за хранене, а от друга – оформя меките тъкани под нея по начин, който улеснява после проектиране и фиксиране на постоянните изкуствени зъби. След няколко седмици, когато имплантите за надеждно сраснали с костта и могат пълноценно да носят дъвкателно усилие, временната конструкция може да бъде заменена от постоянна.

Дори в рекламираната цена да са включени постоянни изкуствени зъби от металокерамика или цирконий, най-често авторите пропускат да споменат разходите за повторно пътуване и настаняване в Турция.

Фиксирането на изкуствени зъби с цимент е по-евтино от това с винтове. Ако няма уточнение рекламираната цена какво закрепване включва, изяснете този въпрос. По-ниската цена на фиксирането с цимент идва с недостатъка, че при нужда от повторно лечение в бъдеще тази конструкция се разрязва, за да се свали, и трябва да бъде направена нова след приключване на лечението, а това означава допълнителен значителен разход.

 1. Разходи за ежегодни прегледи и профилактика

Поставянето на изкуствените зъби върху имплантите не означава, че с това лечението приключва и няма нужда от специално внимание в бъдеще. Поне веднъж годишно е задължително профилактично посещение при лекар за инспекция и клинична орална хигиена. Осведомете дали турската клиника има партньор в България, който да прави тези прегледи. Ако няма такъв български партньор, означава, че е необходимо да си търсите сами или да пътувате ежегодно до Турция, което означава съответния разход за път и настаняване + медицинските манипулации.

 1. Разходи за лечение при евентуални усложнения

След лечение с дентални импланти са възможни различни усложнения – от разхлабване/развиване на закрепващи винтове, през поява на дефекти в изкуствените зъби (пукнатини, отчупване на части от короните, счупване на протези и др.) до възпаления на меките и твърдите тъкани около имплантите и конструкциите върху тях.

Някои проблеми изискват незабавно посещение при лекар, а други – при първа възможност (виж: Проблеми след имплантологично лечение, които изискват посещение при лекар). Ако справянето с такива усложнения става в турската клиника, в която са поставени изкуствените зъби, това означава и съответния разход за път и настаняване + медицинските манипулации.

 

Специфични рискове, които трябва да бъдат изяснени преди лечение с дентални импланти в Турция:

 1. Езикова бариера

Ако не говорите турски или английски и няма осигурен преводач с български език, комуникацията с лекарите може да бъде трудна и рискувате да бъдете подведени за естеството, времетраенето и цената на лечението .

 1. Риск от усложнения

Като всяка друга медицинска процедура, поставянето на дентални импланти носи рискове от усложнения – непосредствено след операцията или на по-късен етап. Как е решен въпросът с преглед и лечение? Необходимо ли е посещение в Турция или има българска клиника-партньор в която да потърсите помощ?

 1. Гаранция

Ако турското лечебно заведени предоставя гаранция, какво включва тя и какви действия са необходими за гаранционно възстановяване на зъбите? Гаранцията само при лечение в турската клиника ли важи?

 1. Различни стандарти и регулации

Турция е страна извън Европейски съюз и лекарите там не са длъжни да спазват европейските регулации. Необходимо е старателно да проучите какви импланти ще бъдат използвани за Вашето лечение и, ако са произведени извън ЕС, има ли достатъчни гаранции, че са безопасни и надеждни.

 1. Поддръжка на изкуствените зъби от български лекари

Възможно е да решите, че не искате повече да разчитате на турската клиника и нейните партньори за поддръжка на имплантологичното лечение. В този случай трябва да знаете, че ако използваните импланти са произведени в Турция или друга страна извън ЕС и не са одобрени за продажба в Европа (нямат СЕ сертификат), за български лекар ще е много трудно да намери легално внесени в България компоненти за замяна или повторно лечение.

Ако имплантите са добре сраснали с околната кост не се препоръчва замяната им с други защото това води до много травматични последици, голяма загуба на кост и скъпо болезнено последващо лечение. Това означава, че ако по някаква причина решите, че направеното в устата не е подходящо за Вас, не може лесно да замените всичко с нещо различно, защото конструкциите с изкуствени зъби трябва да се съобразяват с поставените импланти! Затова изборът на марка импланти и лекуващ лекар е критичен за успешно в дългосрочен план лечение!

В заключение можем да кажем, че при оценка на всички разходи и всички възможни рискове лечението с дентални импланти в Турция не е значително по-изгодно и по-удобно от такова в България. Но за пациенти с ограничени финансови възможности, които са готови да поемат евентуалните рискове, това е опция, която може да бъде разглеждана.