Днес основно средство за информиране по всякакви въпроси са публикации в интернет. На второ място са мненията на познати и приятели. При търсене на добър лекар не е препоръчително пълно доверие към онлайн мнения и коментари на непрофесионалисти, защото практиката показва, че недоволните пациенти са много по-склонни да споделят публично проблемите си в сравнение с доволните. По тази причина онлайн има много повече негативни коментари за марки импланти и лекари. Във всеки случай многото негативни коментари са сигнал, че е нужно по-задълбочено проучване на конкретен лекар или марка медицински продукти.

Задължително е резултатите от онлайн проучване за добър имплантолог да се обогатят с препоръки от личния зъболекар или след консултация с друг специалист, препоръки от други пациенти или резултати от искане на съдействие от официалните вносители на импланти за препоръка на лекар.

Има някои митове, които битуват в публичното пространство, но не съответстват на реалността:

 • Мит: Добрите имплантолози работят само в големи градове.

 • Реалност: Добри лекари, които поставят дентални импланти, има навсякъде, като по обясними причини техният брой е по-голям в големите градове;

 • Мит: Имплантолозите с дългогодишен опит са най-добри.

 • Реалност: Не е задължително лекарите с по-богат опит да са по-добри от тези с по-кратък опит! Имплантологията е дисциплина, която непрекъснато се развива и като материали, и като подходи, и като концепции за лечение, така че е възможно лекари с няколкогодишен опит, но активно четящи и участващи в специализирани обучения да провеждат по-успешно лечение от колеги с многогодишен опит, който обаче е ограничен и не включва съвременни решения;

 • Мит: Имплантолозите, които използват премиум (скъпи) импланти, осигуряват най-добро лечение.

 • Реалност: Качествените импланти са само част от едно успешно лечение. Съществено влияние за крайния успех имат: знанията и уменията на лекарите, които планират и осъществяват всички етапи от лечението; качеството на изработка на изкуствените зъби; отношението на пациента към поддръжката на постоянните изкуствени зъби; общото здравословно състояние на пациента и други фактори.

Съвети за избор на лекар-имплантолог – неизчерпателен списък:

 • Има ли препоръки от други пациенти, които са преминали удовлетворително за тях лечение с резултат, който им харесва и е устойчив във времето?

 • Може ли да предостави илюстративен материал (фото и видео) за успешни клинични случаи, подобни на този, който иска да реши пациентът?

 • Представя ли пълна информация за лечението или скрива информация? В отговор на въпрос „Колко струва?“ някои лекари посочват само цената за поставяне на импланта, но премълчават, че има допълнителна цена и за изкуственият зъб, който ще се монтира върху импланта. Допълнителната цена се съобщава след поставяне на импланта, когато пациентът вече по-трудно може да се откаже от лечението.

 • Предоставя ли разбираемо обяснение за предстоящото лечение с минимум специализиран медицински жаргон?

 • Предоставя ли писмен план за лечение? Ако ДА, колко е подробен плана и дали е разбираем?

 • Лекарят отнася ли се с уважение към другите си колеги или представя ли себе си като единствен безспорен авторитет?

 • Назначава ли клинични изследвания (кръв и урина) за проверка на здравния статус на пациента?

 • При пациенти с хронични заболявания, лекарят иска ли консултация с личния лекар за оценка на потенциалните рискове в предстоящото имплантологично лечение?

 • Изисква ли 3D рентгенологично изследване за оценка на клиничния случай?

Колкото повече от горните въпроси имат утвърдителен отговор за конкретен лекар, толкова по-добре!

Лечението с дентални импланти, особено ако предстои възстановяване на няколко липсващи зъба, е продължителна процедура, която изисква посвещение и немалка инвестиция. Това предполага към нея да се подходи с нужното внимание и разбиране.

Ако пациент няма доверен зъболекар, който провежда и лечение с импланти, за препоръчване е преди да вземане на решение, пациентът да посети двама имплантолози и да получи тяхното мнение – какво лечение препоръчват (концептуално решение, процедури, материали и т.н.), с какви продукти (марка импланти и материали за постоянните изкуствени зъби), за колко време, на каква цена и т.н.

Медицината не е точна наука и често има различни пътища за постигане на търсения резултат! Ако мненията на двамата специалисти са сходни, освен по изброените по-горе критерии за избор на лекар, може да бъдат взети под внимание и: обща цена на лечението, схема на плащане, локация на денталната практика, гаранции за цялостното лечение (не само за имплантите), „химия“ във взаимоотношения с лекаря и екипа му и др.

Ако идеите на двамата специалисти се различават коренно, добре е да се направи консултация с трети, която най-вероятно ще „наклони везните“ към някоя от опциите за лечение.

Не е препоръчително да се правят повече от 3-4 консултации с различни лекари за едно и също лечение, защото това само ще обърка пациента и ще затрудни избора му!