Сравнение на естествен зъб с изкуствен зъб върху имплант
Фиг. 1 - Сравнение на естествен зъб с изкуствен зъб върху имплант

Денталните импланти представляват специално проектирани елементи от биосъвместим материал, които се въвеждат по хирургичен път в костта на челюстта и служат за основа за изграждане на изкуствен зъб или конструкция от няколко зъба (мост, частична или цяла протеза).

Днес най-разпространените дентални импланти имат цилиндрично или конично тяло с резба и като концепция наподобяват корените на естествения зъб. (Виж Фиг.1)

Сравнение на естествен зъб с изкуствен зъб върху имплант
Фиг.3 Едночастови и двучастови импланти

Денталните импланти могат да са едночастови и двучастови.

Двучастови дентални импланти

Сравнение на естествен зъб с изкуствен зъб върху имплант
Фиг. 2 Устройство на дентален имплант

Двучастовите представляват имплант, който се въвежда в костта, и отделна надстройка, която се фиксира с винт върху импланта. Върху надстройката се монтира изкуствен зъб или тя служи за опора на мост/протеза. Виж Фиг.2

Връзката на импланта с надстройката е много важен елемент от цялостното решение. Тази връзка трябва да осигурява неподвижност на двата елемента един спрямо друг за надеждно предаване на дъвкателното усилие от изкуствения зъб през импланта към костта на челюстта.

Различните производители предлагат различни платформи за връзка на имплант с надстройка – вътрешен хексагон, външен хексагон, вътрешен октагон, трипод, вътрешен конус и др. Виж. Фиг. 4 и 5

Днес все повече лекари използват импланти с вътрешна конична връзка с надстройката, защото в сравнение с останалите платформи това решение осигурява най-добра механична стабилност, най-малко колонизиране с бактерии в дълбочина и позволява използване на подходи за имплантиране, които намаляват вероятността за стопяване (мед. резорбция) на костта около импланта. Alpha-Bio Tec повече от 35 г. използва връзка с вътрешен хексагон, а от 2014 въвежда и конична връзка, като днес предлага импланти и с двата вида връзка.

Сравнение на естествен зъб с изкуствен зъб върху имплант
Фиг. 4 Различни платформи за връзка на имплант с надстройка
Сравнение на естествен зъб с изкуствен зъб върху имплант
Фиг. 5 Различни платформи за връзка на имплант с надстройка
Сравнение на естествен зъб с изкуствен зъб върху имплант
Фиг.6 едночастов имплант

Едночастови дентални импланти

Едночастовите импланти (виж Фиг. 6) се наричат така, защото имплантът, който влиза в костта, и надстойката, върху която се фиксира изкуствения зъб, са обединени е едно общо тяло. Едночастовите импланти обикновено са тънки (максимум 3 мм диаметър) и са проектирани, за да се посрещне нуждата от решение, когато има ограничено пространство за имплантиране – много малко място до корените на съседните зъба, много тънък гребен на челюстната кост и др. Голямото предимство на малкия диаметър обаче върви ръка за ръка с голям недостатък – върху едночастов имплант има ограничен набор от възможности за фиксиране на изкуствен зъб и то само с помощта на цимент.

При диаметри на импланта под 3.2 мм дълго време не е било възможно производство на двучастов имплант, защото при тези размери няма как да се изработи достатъчно здрава връзка имлант<>надстройка при съществуващите платформи за връзка между тези елементи. С въвеждането на коничната връзка имплант<>надстройка, контактната площ между двата елемента значително се увеличава  (виж. Фиг. 7 и 8) и вече става възможно използването на тънки двучастови импланти в съчетани с голямо разнообразие от надстройки, които позволяват както циментова, така и винтова фиксация на изкуствения зъб. Това е причината едночастовите импланти да намират все по-малко приложение в имплантологичното лечение.

Сравнение на естествен зъб с изкуствен зъб върху имплант
Фиг.7 конична и вътрешен хексагон връзка
Сравнение на естествен зъб с изкуствен зъб върху имплант
Фиг. 8 Контактна повърхност между имплант и надстройка при конична платформа