Най-общо имплантологичното лечение минава през следните етапи:

 • опознавателна дискусия с лекар – общ преглед и принципно запознаване на пациента с възможностите за лечение в конкретния случай;

 • рентгенова образна диагностика – панорамна 2D снимка и 3D изследване;

 • изготвяне на варианти за детайлни планове на лечение, които съдържат: манипулации, срокове, ползи/рискове, цена и др.;

 • запознаване на пациента с вариантите на план за лечение;

 • избор на вариант за лечение, съгласуване на график на посещенията и назначаване на клинични изследвания за проверка на здравословното състояние (кръв, урина и др. според изискванията на лекаря), както и консултации с личен лекар или лекари-специалисти при наличие на съпътстващи заболявания или прием на медикаменти, които могат да повлияят на лечението с импланти;

 • снемане на отпечатък на изходното състояние в устата преди начало на лечението;

 • ако липсва достатъчен обем кост за поставяне на имплант, се предвижда операция за поставяне на костозаместващ материал, който служи за основа на изграждане на нова собствена витална кост;

 • поставяне на имплант – веднага след екстракция на съществуващ компрометиран зъб или в отдавна обеззъбен участък;

 • 4-5 месеца след операцията (период за срастване с костта) се прави хирургическо разкриване на импланта;

 • вземане на отпечатък, който съдържа и позицията на импланта;

 • поставяне на временен изкуствен зъб или оздравителна надстройка за формиране на меките тъкани така, както е необходимо за пасивно лягане на постоянния изкуствен зъб;

 • изработване на изкуствен постоянен зъб – може да включва една или няколко междинни проби в устата на пациента преди окончателното му завършване;

 • премахване на временната корона или оздравителната надстройка и фиксиране на постоянния изкуствен зъб.

По преценка на лекаря някои етапи може да бъдат или обединени в един или разделени на допълнителни подетапи.

Продължителността на имплантологичното лечение след поставяне на имплант може да е от 3 до 12 месеца в зависимост от: здравословното състояние на пациента, какви импланти се използват, дали има нужда от изграждане на нова кост на мястото на операцията и спазването на предписанията на лекаря.