Имплантологичното лечение предполага използване на набор от продукти, които са специфични за конкретен производител и не са съвместими с други имплантологични системи. Това е причината всички добри производители на импланти да осигуряват на лекарите т.нар. паспорт за извършено лечение. Този паспорт е предназначен за пациента и в него лекарят отбелязва какви импланти са поставени, на мястото на кои зъби, на коя дата, както и какво решение за изкуствен зъб е използвано.

Сравнение на естествен зъб с изкуствен зъб върху имплант
Фиг. Дентален имплантологичен паспорт

Изисквайте такъв паспорт, пазете го и предоставяйте при извършване на профилактика или последващо лечение, ако по някаква причина решите да смените лекаря-имплантолог – преместване в друг град/държава, желание да се лекувате при друг лекар и др. Така специалистите бързо ще се ориентират в ситуацията и ще намерят нужните им информация или части.

Съхранявайте направените по време на лечението с импланти панорамни снимки (компютърни файлове или разпечатани на плаки) и 3D изследвания (компютърни файлове, които лабораториите обичайно предоставят на CD или за изтегляне от интернет). Тази документация ще помогне след време при евентуална смяна на лекуващия лекар за оценка на промени в костите или при нужда от лечение на друг здравословен проблем в устата.

Ако лекарят Ви е предоставил писмен план на лечение, пазете го най-малко до завършване на лечението (окончателно фиксиране в устата на постоянни изкуствени зъби), за да го използвате за справка относно срокове и цени на различните етапи.