Предизвикателството пред материалите за изработката на изкуствени зъби е, че те трябва да балансират между множество изисквания – ето само някои от тях:

  • биосъвместимост – имунната система не трябва да ги разпознава като чужди тела и да опитва да ги отхвърли;

  • естетика – по възможност изкуствените корони не трябва да се различават от околните естествените зъби;

  • твърдост – баланс между нуждата от износоустойчивост при дъвкане и такава твърдост, че да не се изтриват агресивно срещуположните естествени зъби в следствие на контакта при дъвкане;

  • механична здравина и еластичност, която минимизира риска от пукнатини и отчупване на парченца;

  • стареене – нужда от дългосрочно запазване на качествата на материала.

Всички материали за изработка на изкуствени зъби могат да се използват както за циментирани, така и за винтово фиксирани възстановявания върху импланти.

Специални пластмаси за медицинска употреба

Сравнение на естествен зъб с изкуствен зъб върху имплант
Фиг.17 - Временни корони от медицинска пластмаса

Изкуствени зъби от специална пластмаса върху импланти се изработват основно за временна употреба – най-често за заместване на липсващ зъб, за да няма грубо нарушение на естетиката, както и при имедиантно натоварване на конструкции върху импланти

Пластмасите за дентална употреба са значително по-евтини от останалите материали и имат сравнително добри характеристики при използване за няколко месеца в устата – механична устойчивост, задоволителна естетика, не задържат бактерии и миризми и др.  Това ги прави предпочитани за временни решения.

Сравнение на естествен зъб с изкуствен зъб върху имплант
Фиг.18 - Временни корони от медицинска пластмаса за цяла протеза, изрязани на машина с ЦПУ

Метало-керамика

Сравнение на естествен зъб с изкуствен зъб върху имплант
Фиг.19 - Корона от металокерамика

Самото наименование говори, че това решение представлява комбинация на два материала – метална основа, върху която се нанасят слоеве течна керамика, които се изпичат за достигане на нужната твърдост. Металната основа осигурява нужната здравина, а керамиката – изгледа, който максимално наподобява естествените зъби.

Цирконий

Сравнение на естествен зъб с изкуствен зъб върху имплант
Фиг. 20 - Корона от цирконий

Цирконият е съвременен материал, който се използва все повече заради ценните си качества – отлична биопоносимост, която предпазва от отдръпване на тъканите около него; твърдост, която осигурява добра износоустойчивост; коефициент на пречупване на светлината, който е близък до този на естествените зъби и осигурява висока естетика (при директно осветяване изкуствените зъби от други материали се различават значително от околните естествени зъби и изпъкват нежелано).