Работата с всяка имплантологична система предполага натрупване на специфичен опит за използване на елементите й за успешно лечение. Ако пациент настойчиво изисква лекарят да използва конкретна марка импланти, но имплантологът няма достатъчно опит с тази система, дори пациентът да е убеден, че тя е „най-добрата на света“, няма гаранция, че лекар, който не я познава, ще изпълни най-доброто възможно лечение с нея. По-скоро препоръчваме на пациентите да се информират за имплантологичните системи, които предлага конкретен лекар и да преценят дали отговарят на очакванията им.

Пациентите следва да изискват от лекарите достатъчна и разбираема информация за диагностирания проблем, възможните решения и медицинските изделия, които ще бъдат използвани вкл. импланти. Това е ключово както за убедеността на пациента, че направил информиран избор, така и за предпазване от подвеждаща информация от недобросъвестни лекари или други лица, които отговарят за представяне на плановете на лечение.

Днес има хиляди производители на дентални импланти. Всички съвременни импланти, които са произведени под специален контрол, от сертифицирани за медицинска употреба материали и притежават сертификати за одобрени медицински изделия, които могат да се продават в страни със стриктен контрол на медицинските дейности (САЩ и Европейски съюз се считат за еталон), могат да се използват за успешно имплантологично лечение.

Фиг. fda-logo-300Обичайно производителите обявяват в своите интернет сайтове и на етикетите на опаковките какви сертификати имат техните продукти. За продажба в САЩ е нужно разрешение от FDA (Federal Drug Agency).

За продажба в Европейски съюз е нужен т.нар. CE Certificate. „CE“ идва от “Conformité Européenne” (от френски: „европейско съответствие“), което гарантира, че даден продукт е бил подложен на оценка и отговаря на стандартите и изискванията на

ce-mark

ЕС за сигурност, безопасност за здравето и опазване на околната среда.

България е член на ЕС и в страната официално могат да се предлага само продукти, които имат СЕ знак за съответствие с европейските регулации или са произведени в страната. CE съответствие се доказва със съответен сертификат, който производителите предоставят при поискване.

Ако продукт няма СЕ знак, но има други знаци за съответствие с регулации в други държави, това не означава непременно, че не е качествен, но практически е внесен нелегално на територията на ЕС. Нелегалният внос води до редица проблеми – липса на отговорност на производителя при усложнения, нерегулярна наличност на продукти, липса на официална поддръжка от производителя, липса на официален контрол от страна на производителя върху дейността на търговци и лекари, които използват продукта и др. Особено за медицински цели е недопустимо използване на нелегално внесени продукти, защото икономическите ползи обичайно са несъизмеримо по-малки в сравнение с потенциалните рискове за здравето и живота на пациента.

С напредването на технологиите е сравнително лесно копирането на дентални импланти на утвърдени производители и организиране на нелегално производство от недобросъвестни предприемачи. Обичайно нелегалните копия се предлагат на много ниска цена, често без информация за производител и без сертификати за съответствие. Използването на такива продукти носи съществени рискове за здравето и живота на пациентите, защото няма гаранция, че за изработка на имплантите е използван материал, който е предназначен за медицински цели. Също така няма гаранция и за стерилността на имплантите, защото утвърдените производители използват двустепенна стерилизация – химическа в собствените производствени бази и последваща радиационна (облъчване с гама лъчи), която се извършва от малко на брой специализирани центрове и сравнително скъпа. Нелегалните производители обичайно подлагат имплантите си само на химическа стерилизация.

Друг признак, по който пациентите могат да се ориентират за качеството на имплантите, е дали производителят осигурява гаранция за тях и колко е дълъг гаранционния срок. Alpha-Bio Tec осигурява за всички свои импланти доживотна гаранция – независимо от причината за отпадане на имплант, производителят безплатно осигурява на лекаря нов имплант след предоставяне на информация за отпадането, за да бъде анализирана от производителя.

Като част от предимствата на продуктите си, често производителите посочват процент на успеваемост – колко импланта надеждно се интегрират на база 100 броя. Стойности над 95% се считат за много добри. На практика е важно да се знае как са определени тези стойности, защото има много фактори, които влияят на успеха на лечението и не зависят от имплантите – знания и умения на лекаря-имплантолог, знания и умения на лекаря, който проектира и поставя изкуствените зъби, лична хигиена на пациента, стари или новопоявили се (хронични) заболявания на пациента, които може да повлияят на имплантологичното лечение, сложност на клиничния случай и много други. За официално посочване на данни за успеваемост производителите организират клинични проучвания, в рамките на които опитни лекари поставят импланти в определени клинични случаи и проследяват поведението им във времето. Ако резултатите са добри т.е. има преживяемост над 95%, това означава, че самите импланти позволяват извършване на успешно лечение.