Продължителното активно тютюнопушене (10+ цигари или еквивалент на ден) оказва осезаемо въздействие върху човешкия организъм и конкретно върху състоянието на устната кухина.

Що се отнася до денталната имплантология тютюнопушенето се счита за относително противопоказание т.е. импланти може да се поставят успешно на болшинството пушачи, но за дългосрочния успех на лечението е критично пациентите да спазват стриктно предписанията на лекарите. Пушачите трябва да знаят, че дори и при спазване на всички лекарски препоръки рискът за неуспех на имплантологичното лечение е няколко пъти по голям в сравнение с непушачи.

Препоръки към пушачите непосредствено преди и след операция

жена пупи цигараНикотинът има съдосвиващ ефект върху кръвоносната система, а излекуването на травмата при операцията и процесът на срастване на импланта с костта изискват колкото е възможно по-голям приток на кръв, защото тя осигурява веществата, нужни за възстановяване на тъканите. Това е съществен проблем при т.нар. костозаместване – поставяне на гранули от костозаместващ материал (виж статията „При липса на обем кост“), които да служат за матрица в която прораства нова кост, за да се образува нужния обем кост, който надеждно да поддържа денталния имплант. Колкото е по-слаб притока на кръв, толкова е по-бавно оздравяването т.е. образуването на нови витални тъкани.

По време на всмукването при пушене в устната кухина се създава допълнително налягане, което затруднява образуването на кръвен съсирек върху раната непосредствено след операцията. От една страна съсирекът играе роля на изолатор на раната от външната среда (в случая богатата на бактерии устна кухина), а от друга осигурява среда за образуване на нова тъкан, която свързва двете страни на разреза, чрез който се поставя имплант. Липсата на пълноценен съсирек увеличава риска от инфекции и забавено оздравяване на мястото.

Смолите, съдържащи се в цигарите, както и горещият дим причиняват изгаряния и дразнене на тъканите, които също забавят възстановяването на участъците, увредени при операцията.

За да се минимизират рисковете за неуспех на операцията за поставяне на импланти, най-добре е тютюнопушенето да се преустанови изцяло поне месец преди операцията и два месеца след нея. Ако това не е по силите на пациент-пушач, то задължително е ограничаване на цигарите до максимум 10 броя на ден.

Задължително 2 седмици преди операцията за поставяне на имплант трябва да се проведе т.нар. клинична орална хигиена – почистване на плака и зъбен камък вкл. под нивото на венеца от специалист в зъболекарски кабинет. Това намалява риска от инфектиране на следоперативните рани и тъканите в дълбочина, което би застрашило оцеляването на импланта.

Препоръки към пушачите непосредствено преди и след операция

При тютюнопушене по повърхността на зъбите се отлагат сажди и смоли. Ако тези отлагания не се почистват редовно, се получава напластяване, в което се развиват колонии от бактерии.

Димът при пушене може да увреди слюнчените жлези, което да доведе до сухота в устата т.е. липса на достатъчно течност, която при нормално слюноотделяне отмива бактериите.

След поставянето на импланти пушачите трябва да поддържат отлична орална хигиена. Това означава не само редовно миене на зъбите сутрин и вечер преди лягане, а също така използване на конци, орални душове или мини четки за почистване на пространствата между зъбите. Целта е да се сведе до минимум риска от образуване на колонии от патогенни организми около зъбите, които могат да доведат до инфектиране на меките тъкани около импланта (перимукозит) или инфектиране и разрушаване на костта около импланта (периимплантит).

Освен ежедневните домашни грижи за оралната хигиена минимум 2 пъти в годината пациентите-пушачи трябва да посещават лекуващия лекар за контролен преглед почистване на плака и зъбен камък.

В заключение можем да кажем, че тютюнопушенето не абсолютен фактор, който не позволява поставяне на дентални импланти. Въпреки увеличения риск, дългосрочният успех на лечението е възможен при спазване на препоръките на лекаря за намаляване на цигарите непосредствено преди и след операцията, поддържане на отлична орална хигиена и редовни контролни прегледи най-много на 6 месеца.