Заместването на липсващи зъби с дентални импланти (наричани още „зъбни импланти“) е стандартно лечение, което се предлага в много дентални практики. За няколкото десетилетия развитие на тези манипулации процедурите и материалите за имплантологично лечение са толкова усъвършенствани, че осигуряват дълготрайно естетично и функционално решение при минимален риск.

Както всяко лечение с изкуствена протеза, така и това с дентални импланти има плюсове и минуси. Добрата новина е, че плюсовете са несъизмеримо повече от минусите!

Зъбни импланти – плюсове

Денталните импланти запазват красивата усмивка
Денталните импланти запазват красивата усмивка

1. Изкуствените зъби върху импланти имат вид и се усещат като естествените

Имплантите се срастват с костта на челюстта и играят ролята на корен, върху който се фиксира неподвижно изкуствената зъбна корона. Добре изработената керамична или циркониева корона изглежда като естествен зъб, а неподвижната конструкция имплант+корона създава при дъвчене същото усещане, каквото има при използване на естественият зъб.

2. При поставяне на импланти не се увреждат съседни зъби

Използването на имплант предотвратява изпиляването и умъртвяването на двата съседни (живи) зъба, които да служат за опора на мост. Комбинацията от изпиляване, по-голямо натоварване и умъртвяване значително скъсява живота на опорните естествени зъби в устата и в някакъв момент, който трудно може да се предвиди, със загубата на някой от тях ще се отвори по-голямо обеззъбено пространство, което ще изисква по-сложно и скъпо възстановяване на дъвкателната функция и естетиката.

3. По-добра функционалност в сравнение с частични или цели подвижни протези

При загуба на няколко или всички зъби възстановяване е възможно или с импланти и конструкция върху тях или с частична/пълна подвижна протеза. Недостатъците на подвижните протези са: винаги се усещат като чуждо тяло и причиняват дискомфорт при дъвчене, защото се местят и може болезнено да притискат тъканите под тях; често нарушават звукоизвличането и пациентите имат промени в говора (най-неприятната от които е непреодолимо фъфлене); нуждаят се от специални грижи за дезинфекция.

4. Денталните импланти спомагат за запазване на костта на мястото на извадените зъби

След изваждане на зъб, ако не се постави имплант на негово място, организмът намалява обема кост на мястото на екстракция, защото вече няма нужда да изхранва тъкани, които нямат функция, тъй като не е необходимо поемане на дъвкателно усилие. Така се запазва естествената структура на лицето и се предотвратява деформацията му във времето

Промяна на лицевия профил при загуба на зъби
Промяна на лицевия профил при загуба на зъби

5. Денталните импланти помагат за запазване на позицията на съседните зъби

Ако на мястото на извадени зъби не се поставят импланти, често съседните зъби се преместват в посока празното място, което води до влошаване на контактите им със срещуположните зъби и постепенно изтриване на емайла или по-тежко разрушаване вследствие на продължителните нетипични натоварвания при дъвчене.

При по-значими промени в захапката е възможно да се увредят и ставите, с които долната челюст се захваща за черепа (темпоро-мандибуларни стави или TMJ), а това на свой ред може да причини мускулни спазми на лицето или главоболие.

6. Дълготрайно решение

При отлична устна хигиена, правилна грижа и редовна профилактика при зъболекар, денталните импланти могат да служат на пациента безпроблемно няколко десетилетия. Това ги прави по-дълготрайно решение в сравнение с протези или мостове.

7. Денталните импланти не изискват големи промени в грижата за устната хигиена

При наличие на имплантите пациентите продължават да използват същите средства за орална хигиена (четка и паста, конци, малки четки за междузъбни пространства, хидродушове, вода за уста), като единствено трябва особено старателно да почистват изкуствените корони междузъбните пространства около имплантите.

Зъбни импланти – минуси

1. По-висока цена в сравнение с другите методи за заместване на липсващи зъби.

Лечението с денталните импланти обикновено е по-скъпо в сравнение с протези или мостове, като цената варира в зависимост от качеството на имплантите и материалите за изкуствени зъби, сложността на хирургичните интервенции и евентуалната нужда от регенериране на кост и меки тъкани, ако има голяма загуба.

2. По-продължително лечение.

Процесът от поставяне на дентални импланти до приключване на лечението т.е. поставяне на постоянните изкуствени зъби продължава минимум 3 месеца, а при сложни ситуации може да бъде 12 и повече месеци.

По-продължителното лечение предполага и по-голям брой посещения при денталния лекар.

3. При денталните импланти има риск от инфекции

Имплантите се поставят по хирургичен път и, макар и минимален, съществува риск от инфектиране на раната и компрометиране на лечението.

В дългосрочен план, заради липсата на защитните механизми на естествените зъби, в дълбочина покрай изкуствената корона може да проникнат бактерии, които да доведат до възпаления на меките тъкани около изкуствения зъб. Ако не се лекуват възпаленията на венеца, те може да засегнат и костта около импланта и в краен случай да причинят отпадането му.

4. Риск от усложнения при поставяне на импланти.

При аномалии в анатомията на пациента, недостатъчни умения на имплантолога или грешка по време на операцията за поставяне на имплант е възможно да се засегнат чувствителни структури – нерви или кръвоносни съдове. Това може да причини временен дискомфорт или нужда от по-сложна хирургия за преодоляване на проблема.

5. Денталните импланти не са подходящи за всички пациенти!

За поставянето на импланти има относителни и абсолютни противопоказания.

Относителните противопоказния са такива, които повишават риска от неуспех, но не изключват лечението с импланти като възможност. Такива могат да са временни състояния, които подлежат на промяна, или постоянни изменения:

 • някои заболявания на устната лигавица;
 • възпаления на корени на зъби, кисти, грануломи и др.;
 • бруксизъм (несъзнателно стискане на зъбите);
 • изключително лоша орална хигиена;
 • остеомиелит и остеопороза;
 • пациенти под 22-25 години, защото все още не е завършило израстването на лицево-челюстните кости;
 • алкохолизъм;
 • наркомания;
 • скорошна химиотерапия и др.

Абсолютни противопоказания, които не позволяват поставяне на импланти, например са:

 • кръвни заболявания;
 • злокачествени тумори в напреднал стадий;
 • някои психични заболявания и неврози;
 • крайни стадии на бъбречни заболявания;
 • голяма загуба на кост в челюстните кости, който не може да се компенсира с процедури по костозаместване;
 • алергия към някой от материалите, използвани в лечението.

Задължително преди поставяне на импланти е наложителна обстойна консултация с лекар и оценка на здравословното състояние на база клинични изследвания и образна диагностика на челюстите.