...

Актуално

21 05, 2024

Колко струва поставяне на дентален имплант?

май 21st, 2024|

Всеки, който мисли за възстановяване на липсващ зъб с имплант, рано или късно се пита: „Колко струва?“. На практика този базов въпрос няма еднозначен и конкретен отговор! Лечението с дентални импланти включва два етапа: хирургичен – въвеждане на денталния имплант в костта на челюстта; ортопедичен (още: протетичен) – поставяне на изкуствен зъб върху импланта. На въпроса „Колко [...]

23 02, 2024

Незабавното натоварване на дентални импланти

февруари 23rd, 2024|

БЛЕСТЯЩА УСМИВКА ЗА ЕДИН ДЕН СЛЕД ПОСТАВЯНЕ НА ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ -  ВЪЗМОЖНО ЛИ Е? Загубата на зъби е предизвикателство, с което съвременната дентална медицина се справя успешно и предлага решения, които удовлетворяват изискванията за устойчиви във времето естетични и функционални резултати. Това означава, че след приключване на лечението пациентите не се притесняват да се усмихват и да дъвчат нормално т.е. [...]

4 01, 2024

Лечение с дентални импланти – минуси и плюсове

януари 4th, 2024|

Заместването на липсващи зъби с дентални импланти (наричани още „зъбни импланти“) е стандартно лечение, което се предлага в много дентални практики. За няколкото десетилетия развитие на тези манипулации процедурите и материалите за имплантологично лечение са толкова усъвършенствани, че осигуряват дълготрайно естетично и функционално решение при минимален риск. Както всяко лечение с изкуствена протеза, така и това с дентални импланти [...]

30 11, 2023

Вреден ли е алкохола при лечение с дентални импланти?

ноември 30th, 2023|

Зъбните импланти са сериозна инвестиция във вашето орално здраве и тази публикация има за задача да ви представи рисковете за този тип лечение при употреба на алкохол както непосредствено преди/след операцията, така и в дългосрочен план.  Най-общо алкохолът има негативно влияние върху процеси и системи в тялото, които са ключови за успеха на имплантологичното лечение: влошава се функционирането на сърдечно-съдовата [...]

21 11, 2023

Има ли значение тютюнпошушенето за успеха на имплантологично лечение?

ноември 21st, 2023|

Продължителното активно тютюнопушене (10+ цигари или еквивалент на ден) оказва осезаемо въздействие върху човешкия организъм и конкретно върху състоянието на устната кухина. Що се отнася до денталната имплантология тютюнопушенето се счита за относително противопоказание т.е. импланти може да се поставят успешно на болшинството пушачи, но за дългосрочния успех на лечението е критично пациентите да спазват стриктно предписанията на лекарите. Пушачите [...]

3 11, 2023

Има ли болка при поставяне на дентален имплант?

ноември 3rd, 2023|

Лечение с дентален имплант трябва да се извършва от квалифициран специалист, който има необходимите знания и умения за успешно изпълнение на тази манипулация. Поставянето на импланта в костта на челюстта изисква преминаване през венеца, което по същество е хирургическа интервенция, която оставя след себе си рана. Манипулацията за поставяне на имплант се извършва най-често с локална анестезия на мястото на [...]

17 10, 2023

Поставяне на дентални импланти в Турция – заслужава ли си?

октомври 17th, 2023|

Денталният туризъм е вид медицински туризъм, при който пациенти пътуват в чужбина с цел получаване на зъболекарски грижи и дентални процедури най-често заради по-ниска цена, а по-рядко заради по-добро качество на услугата, ако в страната, където живее пациента, нивото на медицинско обслужване е много ниско. В България качеството на използваните стоматологични материали, технологичната база и уменията на денталните лекари по [...]

4 10, 2023

Пълна промяна след лечение с дентални импланти

октомври 4th, 2023|

Загубата на всички зъби днес вече не е присъда, която обрича пациент на непълноценен живот! Причините за тотално обеззъбяване може да са най-различни - общи заболявания, които влошават състоянието на зъбите; пародонтални заболявания; травма; невъзможност за грижа и навременно лечение на зъбите; лоша орална хигиена и др. Във всички случаи загубата на зъбите изправя пациентът пред два възможни избора [...]

Go to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.